###message

▪ ionizačné prístroje na linku

Konzumácia tekutín a potravín tak, aby strava mala celkovo vyvážené pH, je základ k pevnému zdraviu. Organizmus, ktorý prijíma príliš veľa kyslých potravín, je oveľa náchylnejší na rôzne druhy vírusov a chorôb. Vodné ionizátory fungujú na princípe rozdeľovania vodných molekúl pomocou elektrického prúdu. Je možné tak ovplyvniť zásaditosť výslednej vody. Takto upravenú vodu ocenia aj vaše kvety v domácnosti alebo domáci miláčikovia.